one to the moon.space

Các sứ mệnh của Hoa Kỳ có người lái từ năm 1966-1972 Chương trình Apollo còn được gọi là Project Apollo Chương trình vũ trụ con người thứ ba của Hoa Kỳ được thực hiện bởi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA), đã hoàn thành việc hạ cánh những người đầu tiên trên Mặt trăng từ năm 1969 đến năm 1972. Lần đầu tiên được hình thành trong hành trình của…

"one to the moon.space"